1.6.06

Netwerksoftware


Toen ik een website tegenkwam met de titel "Spiderbase - Netwerken met relaties" was mijn nieuwsgierigheid gewekt. Na wat te hebben rondgekeken heb ik het bedrijf gemaild met de vraag wat meer te vertellen over hun product omdat ik wel benieuwd ben hoe zoiets dan in z'n werk gaat.

Jan van der Goes van Spiderbase:
"Spiderbase is een relatiebeheer pakket voor netwerkers. Het is gereedschap voor mensen en organisaties die waarde uit hun relatienetwerk halen. Je moet dan voornamelijk denken aan de sector zakelijke dienstverlening. Het tool legt uiteraard de gegevens vast en stelt door de unieke manier van deze vastlegging de gebruiker in staat om het netwerk inzichtelijk te maken en om met het netwerk te communiceren. '

Het unieke van deze vastlegging is dat de gegevens over de "zaken", de entiteiten, uit de werkelijkheid losgekoppeld zijn van de relaties tussen deze entiteiten. De entiteiten in Spiderbase zijn personen, organisaties, dokumenten (inclusief e-mail), groepen, afspraken en projecten. Het ontkoppelen houdt in, dat de relaties tussen deze entiteiten configureerbaar zijn en niet van tevoren vastliggen. Zo kan iedereen zijn kijk op de relaties in Spiderbase kwijt. Ik zal een paar voorbeelden geven. Eennetwerker die op het niveau van de raad van bestuur van organisaties opereert zal geïnteresserd zijn in de commissariaten die de personen uit zijn netwerk hebben. Je kunt dan in Spiderbase een relatie "is commissaris bij" tussen personen en organisaties definiëren en op die manier deze relaties in beeld brengen. Een outplacement organisatie is geïnteresseerd in de voormalige clienten die bij een organisatie werken en zal dus een overeenkomstige relatie definiëren.

Het is dus mogelijk om meerdere typen relaties tussen personen en organisaties te definiëren, wat een unieke eigenschap is. Deze vrijheid om relaties te leggen maakt het netwerk voor de gebruikers inzichtelijk. Op onze website staat een aantal voorbeelden met verschillende soorten relaties uitgewerkt en kun je zien hoe dat in de praktijk werkt. Ook kun je hier zien dat door de hiërarchische weergave van de relaties eenvoudig en snel door het netwerk genavigeerd kan worden. Tijdens die navigatie worden de detailgegevens van de entiteiten opgezocht en in daarvoor geschikte schermen getoond. Ook dit is een unieke eigeschap van Spiderbase, want in vergelijkbare pakketten wordt je verplicht om eerst een keuze te maken over welke enititeit je de gegevens wilt zien (b.v. persoon of organisatie) en dan blijf je verder in deze "koker" zitten."

Ik vind het interessant dat een bedrijf zich profileert met een netwerk-product; op zich is het natuurlijk een variant op een CRM maar de benadering positioneert het product in een 'booming niche', als je het mij vraagt. CRM staat voor "Customer Relationship Management"- netwerken is natuurlijk 'relatiemanagement' ten top. Aan relaties zichtbaar maken hebben meer producenten zich gewaagd maar er verschijnen dan allerlei beren op de weg: Pietje wil niet met Klaasje geassocieerd worden, Truusje is naar een andere afdeling gegaan en daarmee verandert de hele constellatie van relaties, informatie is privé of zelfs geheim, enzovoorts. Er zijn de meest prachtige driedimensionale datawolk-applicaties te krijgen maar het gebruiksgemak hiervan is laag en meestal ook niet goed werkbaar.

Wat ik me nog afvraag is of er bedrijven zijn die géén belang hechten aan hun relatienetwerk? Bestaan die?

Wie meer wil weten kijkt op www.spiderbase.net.

1 Comments:

At 10:35, Anonymous Jelmer de Jong said...

Zijn er mensen die echt actief gebruik maken van Spiderbase en hier hun verhaal kwijt willen? Mij lijkt het reuze interessant om een half jaar een pilot te draaien binnen mijn bedrijf. Nu nog even kijken of het ook voor de mac of webbased beschikbaar is.

 

Post a Comment

<< Home