28.9.05

Hype over netwerken is nog maar net begonnen.

Hoewel het al heel wat lijkt, alle ophef en activiteiten rondom netwerken, is het verschijnsel zich in rap tempo aan het ontwikkelen. Opgezweept door alle middelen die zich aandienen (netwerksites, speednetwerken, netwerkcoaching, netwerkcursussen, netwerkboeken, netwerkgoeroe's) en gedreven door een snel veranderende samenleving die om bindmiddelen vraagt tekent het plaatje zich steeds duidelijker af: de hype is nog maar net begonnen.

Een netwerk. Iedereen wil er één. Netwerken. Iedereen doet het of wil het doen.
Maar: een netwerk doet niks, en netwerken is niks. Waar in mijn ogen "een netwerk" alles te maken heeft met menselijke relaties zijn er maar weinig mensen die bijvoorbeeld buiten hun werktijd contact met elkaar hebben, of om andere redenen dan een gezamelijk project of opdracht van bovenaf ook contact onderhouden. Hoe verbonden ben je dan- en wat is dan de waarde van je netwerk?

Martijn Aslander, die momenteel werkt aan een boek getiteld "Perception Cleansing", dat onder andere over netwerken zal gaan, zegt hierover:
"Je kan een netwerk wel oprichten maar niet beheren. Je ziet veel bedrijven die zich voordoen als netwerk maar in feite verkapte marketingconcepten zijn. Ook de zogenaamde "flexibele organisatie" is nog geen netwerk. Het netwerk dat ik heb opgericht, Elvenstone Networks, is quantummechanisch van aard: het bestaat wel en het bestaat niet. Er wordt zinvolle informatie uitgewisseld, er zijn relaties, er is vertrouwen. Maar niemand is de baas over het netwerk, je kan er geen lid van worden en het netwerk dóet ook niks voor je."

Wat mij aanspreekt in die visie is de relatiegerichtheid. Je ziet in de maatschappij ook steeds meer dat hiërarchie, eenzijdige communicatie (zender-ontvanger), trage organisatievormen en dealgerichtheid plaats maken voor informele relaties en interactie, organische communicatie (zenders zijn ook ontvangers, ontvangers zenden ook weer uit) en veranderlijke organisatievormen.

Maar...een hype blijft geen hype. Hypes verdwijnen óf weer in de vergetelheid of worden een fenomeen, een beweging, een voldongen feit, een uitgekomen belofte.
Hoewel netwerken als verschijnsel nog erg als doel op zich wordt gezien biedt het gedachtengoed dat er aan ten grondslag ligt mogelijkheden voor dat "bindmiddel" waar mensen zo naar op zoek zijn.


Call it a clan, call it a network, call it a tribe, call it a family.
Whatever you call it, whoever you are, you need one.

-Jane Howard

3 Comments:

At 11:59, Blogger oomph: Sanne Roemen said...

Hoi Annedien, interessant. Mee eens ook. Soms is het jammer als iets een hype is, maar hier heeft het misschien een postief effect, namelijk dat mensen actiever in hun relaties gaan investeren.
De hype zit hem er volgens mij in dat mensen van het perongelukke netwerk dat ze toevallig hadden de kracht gaan inzien en er meer 'uit willen halen'.
Belangrijk is dan om te beseffen dat je er dan ook meer 'in moet stoppen'.
Netwerken 'after the hype': misschien is wat er overblijft wel het netwerken als middel, als gedrag. Niet een fenomeen of een doel. En dat is geen slecht vooruitzicht.

 
At 17:01, Anonymous Justien Marseille said...

De hype over netwerken is nog maar net begonnen zeg je. Ik durf je te vragen of:

-het (nog) wel een hype is, of we dat stadium niet al voorbij zijn en mogen constateren dat de individuele spelers in een netwerk langzamerhand hun eigen waarde kennen en toekennen?

-het ruilmechanisme van individuele tijd en aandacht niet al veel belangrijker is dan de rekeneenheden die we nu gebruiken?

We gebruiken nu diverse netwerken om ons te informeren, te ontladen(fora, chat) of om goederen te ruilen (Marktplaats.nl, eBay). Dit zijn functies die in de tijd van de distributie nog gestuurd werden door de zender.

Deze tendens van waardevermeerdering door delen werd beschreven door Kevin Kelly, en begint nu tot wasdom te komen. Zelfs al bij Bill Gates. Spannend he?

 
At 01:13, Anonymous Martijn Aslander said...

hmmm ik denk dat je over een hype mag spreken, als de meeste main-streambladen, viva, psychologie, bizz enz enz erover schrijven, dit is in toenemende mate het geval. Ik bent het met Justien eens dat de voorstrekkers "alweer" verder zijn, maar merk echt dat de massa het "netwerken" begint te ontdekken...

Wat mij betreft kunnen de bestaande waarde, bezit en toegangsparadigma's op zijn kop, en is het tijd voor nieuwe rekeneenheden, binnenkort meer!

ciao!

 

Post a Comment

<< Home