23.2.06

Macht in netwerken


Macht in netwerken
Een interview met Prof. Dr. Mauk Mulder, de rebelse professor die machtrelaties duidt.

1. Macht is een belangrijk begrip binnen netwerken. Toch wordt dit maar zelden benoemd; waar komt dit taboe vandaan?
Dit komt vanuit het algemene taboe op macht, dat in onze zogenaamde “transparante maatschappij” nog steeds onverzwakt dóórwoekert.

2. Het schijnt dat formele machtsverhoudingen binnen netwerken niet doorslaggevend zijn voor de mate waarin bijvoorbeeld belangrijke informatie wordt doorgegeven. Hoe laat dit zich verklaren?
Een formele machtrelatie is juist het soort relatie waartegen deelnemers aan een netwerk zich expliciet afzetten. Dus een beroep doen op formele macht, zoals een hogere rang, een hogere leeftijd, enzovoorts, werkt niet in de –pure- netwerk cultuur.

3. Wat zou jij mensen die binnen netwerken op machtsblokken stuiten, waardoor ze niet verder komen, willen adviseren?
Deelnemers in netwerken kunnen wel stuiten op macht, bijvoorbeeld op zogenaamde deskundigheidsmacht. Deze is optimaal te hanteren door om uitleg te vragen, om verifieerbare feiten te vragen en dergelijke, om zo de stellingname van de expertmachtige te toetsen. De weg van de echte netwerker is het tot stand brengen van “wederzijds open overleg”, een meetbaar, niet-op-macht-gebaseerde beïnvloedingsrelatie (zie “De logica van de macht”, ISBN 90 5594 320 7)

In netwerken is, zoals trouwens altijd, de moeilijkste machtrelatie de zogenoemde modelmacht- of identificatie relatie, waarin mensen in de ban raken van meeslepende, stimulerende en indrukwekkende persoonlijkheden. In milde mate werkt deze relatie positief, in extreme mate destructief en levert de “volger” zijn of haar identiteit in. Kwetsbaar zijn vooral jongeren.

--
Meer lezen van de hand van Mauk Mulder? Op Machtlog.blogspot.com reageert hij regelmatig op de actualiteit.

© Foto: Melinda-Lou van der Linden

0 Comments:

Post a Comment

<< Home