13.7.06

The network is everything

Beeld: Kevin Kelly tijdens The Next Web, Amsterdam, 7 juli 2006

Dit is pas het begin van het begin, zo betoogde Kevin Kelly vorige week vrijdag tijdens the Next Web. Over deze conferentie zijn onder andere op MarketingFacts , Molblog en Frankwatching verslagen te vinden.

Op grond van de vragen uit het publiek en de reacties achteraf denk ik dat het voor velen niet eenvoudig is de kern van Kelly's betoog te doorgronden.

Op de vraag of alles gratis zou moeten zijn antwoordde hij:

"Nee, het moet niet gratis, het zal vaker gratis zijn."

Dit is moeilijk te begrijpen vanuit de huidige op korte termijn gefixeerde tijdgeest, maar logisch vanuit het door Kelly geschetste perspectief.

In dat perspectief ziet hij ‘het Net’ als een alles overkoepelend systeem.
Iets allesomvattends, een persoon bijna. Een wereld in de wereld.

Een wereld waarin ‘het Net’ alles verbindt, waarop iedere individu kan intappen en aftappen. Hij beschreef eerder een wereld waarin schaarste vervangen is door het delen, ten bate van diezelfde wereld.

Dit perspectief is niet te doorgronden vanuit ons huidige op winstmaximalisatie gerichte idee van verdeling van middelen, maar meer dan logisch vanuit het door Kelly geschetste totale wereldbeeld, waarin het Net als een soort Big Sister waakt.

In dat Net kan er veel meer 'gratis' zijn omdat de kosten van innovatie en kennisveredeling zo goed als nihil zijn.

Redenen hiervoor zijn logisch:

Binnen het netwerk worden dingen “waar niemand om vraagt" niet groter, simpelweg omdat niemand de energie neemt om ze te verreiken of verspreiden.

Binnen het netwerk worden goede ideeën vanzelf groter en rijker omdat toevoegen een fluitje van een cent is, terwijl verspreiden nauwelijks energie vergt.

Kortom, binnen netwerken vindt een heel natuurlijk proces van groei plaats.

De kosten die gemaakt worden met het hiërarchisch sturen en controle houden over processen van idee-ontwikkeling, bescherming van het eigendom van het idee, uitwerking van het idee, testen en voor veel geld 'naar de markt' brengen zijn immers allemaal overbodig.

De kosten die hiermee bespaard worden maken veel producten bijna gratis.

Kom maar op met dat begin van het begin.

©
Justien Marseille

1 Comments:

At 19:06, Blogger Annedien Hoen said...

Ik heb hier ook eens over nagedacht (denkologie) en kwam met het begrip "envelopnet".

In de eBase bureauwijzer van 2005:

"Wat mij betreft verdwijnt de huidige markup language van het internet, inclusief afzonderlijke programmeertalen en soorten browsers. Dit omdat er dan veel gemakkelijker een overstap te maken is naar een fenomeen dat het Internet ontstijgt; dit zou een envelopnet zijn (Naar het Engelse werkwoord ‘to envelop’; omhullen, omgeven).

Waar deze wereld van communicatie nog is opgedeeld in soorten zenders, soorten frequenties, soorten ontvangers en soorten weergevers die elkaars taal niet spreken komt er één uitzend-format en één ontvang-format, waarbij de informatie op verschillende manieren getoond kan worden uiteraard.

Het concept ‘medium’ zal niet zo snel verdwijnen. Het envelopnet wordt een grote universeel toegankelijke informatiebron, waarbij het niet uitmaakt waarmee je erop inprikt.
Die nieuwe taal zou bijvoorbeeld een op fractals gebaseerde taal kunnen zijn, die heel goed comprimeerbaar is en geen onderscheid maakt tussen soorten informatie. Het fractalmodel past wat dat betreft ook goed binnen het envelopnet concept; in plaats van afzonderlijke, niet-communicerende onderdelen een verbonden geheel van geheel op zichzelf staande doch onderling verbonden eenheden."

Ik denk dat dit daar wel op aansluit.
"The network is everywhere" dus eigenlijk?

 

Post a Comment

<< Home