7.4.07

Het 7 R model

Ik ben momenteel bezig met het ontwikkelen van een 'model' voor netwerken. Ik heb dit het 7R model genoemd.

Ik ben erg benieuwd wat jullie er van vinden en of er nog commentaar of aanvullingen zijn.

De R'en zijn:
- Relevantie
- Respect
- Relatie
- Reageren
- Retourneren
- Realiseren
- Reciprociteit

Relevantie: alles wat je doet in een netwerk moet relevant zijn. Netwerken zijn bijna altijd gebaseerd om een bepaald onderwerp, thema of andere samenhang. Zoek het netwerken op dat relevant is voor je boodschap

Respect: Toon altijd respect voor elkaars meningen (hangt ook samen met relevantie). Zorg dat je respectvol omgaat met de partijen in het netwerk.

Relatie: indien je van een netwerk gebruik wilt maken, respecteer dan altijd de relatie lijn. Indien je bijvoorbeeld iemand wilt werven voor een functie die je via via kent, speel het dan ook via via.

Reageren: indien iemand je iets vraagt: reageer altijd. Ook al is je reactie: nee, sorry of ik kan je niet helpen. E-mail of berichtenverkeer is niet anders dan telefoonverkeer. Indien je een telefoontje krijgt en iemand stelt je een vraag die je niet wilt horen blijf je toch ook niet stil of smijt je toch ook niet de telefoon erop?

Retourneren: netwerken is het opbouwen van een relatie. Eén keer ergens langskomen is geen netwerken. Het is een investering van tijd, die pas na verloop van tijd zijn vruchten afwerpt. Een bekend gezicht worden doe je alleen door op een aantal plekken te retourneren.

Realiseren: zorg dat je altijd waar maakt wat je beloofd. Als je tijdens een avondje netwerken beloofd twee mensen te introduceren, moet je dat ook doen. Veel beloftes worden niet nagekomen of pas nagekomen indien iemand anders je daar weer om vraagt. Het realiseren van wat je beloofd is het opbouwen van je reputatie en daarmee je gun factor als je ooit iets nodig hebt.

Reciprociteit: Een persoon is doorgaans veel geneigder iets voor je te doen indien je reeds iets voor hem of haar gedaan hebt. Indien je iets voor iemand kan betekenen en het kost je niets, waarom zou je het dan niet doen? De wederkerigheid bij het 'zomaar zonder directe tegenprestatie' iets doen is veelal groot.

9 Comments:

At 20:22, Blogger Rene said...

Bij 'relevantie' heb ik mijn twijfels. Zoals je het omschrijft geldt het alleen voor georganiseerde netwerken, met een duidelijk afgebakend thema o.i.d.

 
At 09:36, Blogger Annedien Hoen said...

Zelf vind ik modellen vaak een beetje gekunsteld- het MOET nu met een 'r' beginnen en dat zou kunnen betekenen dat een woord dat met een 'p' begint niet in je model past.

Maar vooruit... ;-)

Random:
Niet alles in het netwerkproces is te voorspellen; hoewel een intentie of scope afbakenen je veel tijd kan besparen kan TE rigide zijn je interessante, leuke, voedende relaties kosten- of die ontstaan bij voorbaat al niet.

Reciprociteit:
Mensen voor wie je iets doet zijn geneigd iets voor je terug te doen. Laat dat een inspiratie zijn om niet te wachten tot een ander iets voor je doet maar geef uit je zelf, deel je netwerk gul en gul zal je worden gegeven.
(Wederkerigheid)

 
At 13:53, Blogger Bas van de Haterd said...

Dank voor de input. Ik zal er zeker naar kijken, vooral die recopronciteit, die is voor mij zo duidelijk dat ik hem er overal tussenin heb laten vallen.

Wat betreft relevantie en random:

Ik ben bij dit model uitgegaan van bestaande netwerken, niet het opzetten van een nieuw netwerk. En een netwerk is in mijn optiek altijd ontsnaan rondom 'iets'. Rondom een werkthema, rondom een band, rondom een interesse. Ik heb zelf weinig geloof in netwerken die heel breed zijn. Ik geloof wel veel in kruisbestuiving (netwerken die elkaar kunnen helpen), maar niet in hele brede netwerken.

 
At 14:02, Blogger Bas van de Haterd said...

Het 6R model is nu het 7R model geworden. Dank je Annedien.

 
At 23:52, Blogger Chiel said...

Wanneer je deel neemt aan een bestaand netwerk dien je, zelfs zonder mensen te introduceren, toch ook het uitbreiden en vernieuwen van dat netwerk. Het lijkt me gezien 'R'elevantie wel wenselijk dat men iets toevoegd. Zou 'R'andom door deze vergroting van de diversiteit niet toch zijn relevantie kunnen verkrijgen? En gaat 'R'elevantie misschien ook over waarde toevoegen / creëren?

Hiernaast vraag ik me af of reputatie niet ergens een baadzuchtig of eidel gevoel (en allicht opvatting) met zich mee draagt? Het opbouwen van een reputatie doet de oorzaak-gevolg relatie misschien schade?

Het zijn een paar vragen en allicht zou ik van de antwoorden kunnen leren, alsmede anderen:-)

 
At 13:39, Blogger Chiel said...

Ik heb de afgelopen weken hier en daar gevraagd en met mensen gesproken over reputatie; mijn uitkomst is dat je reputatie een gebruiksaanwijzing of handleiding is over jou persoon, welke door derden aan mensen die jou niet kennen wordt doorgegeven. Het is redelijk oncontroleerbare informatie over jou persoon die op navolging van je handelen wordt doorgespeelt. Hierin speelt ontwikkeling van je reputatie en Social Drag, waarover Martijn Aslander hier een stuk heeft geschreven, overigens ook een rol.

 
At 00:11, Blogger Bas van de Haterd said...

Chiel: Reputatie is natuurlijk een belangrijk onderdeel, alleen denk ik dat het meer een gevolg is van netwerken (en veel andere dingen) dan iets waar je sturing aan kan geven.

Je reputatie is wat anderen over je zeggen als je de kamer hebt verlaten (Jeff Bezos).

Dus speelt het een rol: natuurlijk. Maar het is voor mij meer iets dat natuurlijk voortkomt uit de beïnvloedbare acties die hierboven genoemd zijn.

Respect is denk ik heel belangrijk voor je reputatie. Ik geef deze dagen hier wat trainingen over en leg mensen ook uit dat 'vertrouwen komt te voet, en gaat te paard' een bekend beleggersgezegde is. Met moderne technologie gaat het overigens eerder met het vliegtuig, maar komt het nog steeds te voet terug.

Dus speelt reputatie een rol: ja. Is het beïnvloedbaar: natuurlijk. Is het onderdeel van het model: nee, het is meer een uitvloeisel denk ik.

Wat je random betreft: zoals ik al zei: ik ga voor relevantie. Dat wil niet zeggen dat je alles 100% moet matchen, ik kan links leggen tussen 100'en netwerken, maar er moet een reden zijn, een relevantie. Random dingen doen... nee, dat is volgens mij juist niet geschikt voor 'sustainable' netwerken.

 
At 09:32, Blogger Chiel said...

Bedankt voor je reactie!! Het was niet zozeer dat ik reputatie als losse factor in je model zou willen zien, meer dat ik tegen het begrip binnen de 'r' van realiseren aanliep. Ik had weinig kennis van het begrip en kwam het in mijn beleving alleen tegen als iets baadzuchtigs, vandaar mijn zoektocht naar een meer oprechte betekenis. die heb ik nu gevonden, én weer een leuke quote erbij:-)

 
At 03:26, Anonymous Anonymous said...

Heb zelf het IRIS systeem bedacht:
Informatie
Reputatie
Intermediair
Spiritualteit

 

Post a Comment

<< Home