4.10.05

Wég met die verkoop-misvattingen en netwerkmeetings...

Nauw aansluitend bij de hier besproken vraagstukken en thema's las ik met belangstelling dit artikel, dat pleit voor géén netwerkmeetings, géén website, géén "leuren en sleuren".

‘Natuurlijk Verkopen’ is een verkoopmethode die gebaseerd is op het principe: eerst dienen, dan verdienen. Vanuit je eigenheid en je vakgebied geef je activiteiten die potentiële klanten nodig hebben en die jij leuk vindt om te doen. Dan hoef je geen klanten meer te gaan halen, maar komen zij naar jou.
Klinkt als een utopie, zou je zeggen. Toch kan het voor iedere zelfstandige professional en ondernemer een realiteit worden. Patrick Roozemond geeft in dit artikel een korte uiteenzetting met een aantal aanwijzingen om meer klanten te
krijgen door dat te doen dat je graag wilt doen."

Lees verder...
Bron: Startvanuitjehart.nl

1 Comments:

At 22:18, Anonymous Anonymous said...

Beetje vergelijkbaar met hetgeen Arnold Steenbeek schrijft in zijn boek "Hart Selling" (2002).
Heb het boek gelezen maar kon mij niet zozeer boeien. Veel open deuren. Soms zelfs tegen het filosofische gewauwel aan.

Lijkt allemaal leuk hoor. Maar werkt alleen als je echt doet wat je het allerleukste vindt. En voor velen gaat dat helaas (nog) niet op.

De enige les die je uit al deze theorieën kunt leren is dat je iets moet gaan doen dat dicht bij je hart ligt. Dan is de kans van slagen het grootst. En daar geloof ik dan wel weer heilig in.

 

Post a Comment

<< Home