17.3.06

Een Wereld Van Verbondenheid

Ik publiceer hier met liefde dit artikel uit de eerste editie van Great Place To Live, met toestemming van Miriam Notten (La Red) en Noor Bongers.

Een wereld van verbondenheid
Miriam Notten

Dit artikel begint met een mooi idee van Noor. Een idee om mensen met elkaar te verbinden en energie vrij te maken om aan een mooiere omgeving en samenleving te gaan werken. Ze heeft een gedurfde aanpak als het gaat om de vulling en verspreiding van de krant ‘Great Place to Live’ en ze heeft natuurlijk al ervaring met het concept ‘Great place to work’, dus het onderwerp is bij haar in goede handen.
De vraag is of ik in een artikel van zo’n 700 woorden kan aangeven wat netwerken en verbinden kan toevoegen aan onze toekomst. Maar dat niet alleen... Het zou mooi zijn als het artikel ook nog eens duidelijk maakt dat netwerken en verbinden leidt tot een samenleving die het etiket ‘Great Place to Live’ waardig is. De uitdaging staat, hieronder volgt mijn visie op a Great Place to Live.

Om iets te kunnen zeggen over de toekomst is het goed om eerst te defi niëren wat netwerken (voor mij) is. Sowieso zal ik netwerken door elkaar gebruiken als activiteit (als doel op zich) en als een strategisch en analytisch concept (dus als middel).
Vanuit de strategische context is netwerken voor mij een middel dat bewust ingezet wordt. Daarbij gaat het om het opbouwen van duurzame relaties met als basis de mens en niet de functie of de organisatie. De relaties die je opbouwt moeten natuurlijk wel passen bij de functie of rol die je vervult en bij de organisatie waar je werkt. Enige uitleg is wel op zijn plaats.
Duurzame relaties zijn intermenselijke relaties die tijdsbestendig zijn oftewel die lang kunnen blijven bestaan. Daarbij is de persoon die je ontmoet en met wie je een relatie onderhoudt de rode draad. Ook dat heeft weer te maken met duurzaamheid.

De persoon die je ontmoet blijft altijd diezelfde persoon, zijn functie echter of de organisatie waar iemand werkt kan veranderen. Dat betekent dat het er niet alleen om gaat een functionele relatie met functionarissen op te bouwen, maar ook een emotionele component in de relatie in te brengen. Dat betekent nogal wat. De meeste relaties die opgebouwd worden hebben een puur functionele betekenis zoals klant-leverancier, projectleider-freelancer, verenigingsbestuur-lid. Om een duurzame relatie te kunnen opbouwen heb je een emotionele component nodig en moet
je ook wat van jezelf laten zien. Dat vraagt veel vertrouwen (in jezelf en in de ander) en ook dat je je kwetsbaar durft op te stellen. Dezelfde relaties krijgen dan ineens andere labels, zoals Miriam (die veel weet van Maastrichts aardewerk) en Francis (die in Amerika heeft gewoond). De klant-leverancier relatie kan veranderen doordat iemand een andere rol kiest of krijgt toebedeeld, maar de betekenis en inhoud van Miriam en Francis blijven bestaan.

Hoe kan verbinden, het onderhouden van duurzame relaties en netwerken een nieuwe methode zijn om met elkaar samen te werken?

Onze samenleving is dusdanig complex en gedifferentieerd en op veel terreinen gaan de ontwikkelingen zo snel dat niemand meer alles kan weten of zelf kan doen. En precies daar draait het om: het zodanig ‘opzetten’ en organiseren van netwerken dat organisaties en mensen zich omringen met organisaties en mensen die iets toevoegen aan hetgeen zij zelf kunnen en doen. Een netwerk, mits goed opgezet en onderhouden, maakt het leven makkelijker: je kunt sneller dingen te weten komen, je kunt als organisatie beter voldoen aan de wensen van je ‘klanten’ en je hoeft minder tijd te besteden aan bijvoorbeeld marketing en het creëren van draagvlak – een goed opgezet netwerk werkt voor jou!

De reden om een goed netwerk op te zetten en te onderhouden geldt vooral bij de volgende organisatiekenmerken:

- een hoge mate van kennisintensiteit.
Een goed ontwikkeld netwerk zorgt dat anderen voor je uitkijken en ontwikkelingen signaleren die je anders wellicht gemist zou hebben. Kortom: je vermogen tot innoveren wordtgroter.

- projecten die een lange doorlooptijd hebben en waar veel spelers (lees organisaties) bij betrokken zijn.
In een dergelijke situatie vergroot een goed netwerk het anticiperend vermogen van organisaties.

- afhankelijkheid van maatschappelijk draagvlak, imago en de publieke opinie.
Er zijn tal van organisaties die sterk afhankelijk zijn van het beeld dat de samenleving van hen heeft. En juist omdat die opinie zo onvoorspelbaar is, ben je als organisatie gebaat bij een goed ontwikkeld en onderhouden netwerk: dat maakt je sterker omdat je partners hebt die jou en je reputatie op moeilijke momenten ondersteunen en waar nodig tegengas kunnen geven.

- opereren in een politieke of politiek gedreven omgeving.
Bedrijven en organisaties die in een dergelijke omgeving acteren, hebben met enige regelmaat te maken met veranderende agenda’s en politiek opportunisme.

- gerichtheid op duurzaamheid en lange(re) termijn.
Daar waar organisaties te maken hebben met activiteiten met een lange doorlooptijd,
is het van strategisch belang om het verloop van dat tijdspad te managen en vooraf na te denken over wat er zou kunnen gebeuren en wat dat voor jou als bedrijf zou kunnen betekenen. En dat betekent dat je als organisatie moet nadenken over scenario’s, ‘keyplayers’, samenwerkingsverbanden én over jouw relatie met de verschillende spelers en netwerken. Dat klinkt behoorlijk analytisch en kil, maar het werkt natuurlijk alleen als de mensen die in deze netwerkstructuren rondlopen elkaar daadwerkelijk wat gunnen. Eén van de leukste ontmoetingen van de laatste tijd is mijn ontmoeting en kennismaking met Martijn. Deze koppeling is tot stand gekomen door Noor die zorgde voor een vrolijke nieuwsgierigheid aan twee kanten. Na zo’n ontmoetingsmoment is het natuurlijk wel belangrijk dat je elkaar ook toegang wilt en kunt geven tot de mensen in je eigen omgeving. Niet zozeer om ‘business’ te genereren, maar vooral om kennis te delen en elkaar te inspireren. Dit allemaal om elkaars kennis en ervaring te kunnen inzetten om te komen tot een betere wereld, het oplossen van vraagstukken en tot een prettige werkomgeving. Gisteravond nog heeft Martijn zich opgeworpen als probleemoplosser en mensen bij elkaar gebracht die elkaar anders niet hadden ontmoet.

Ook inspiratie kreeg een plek tijdens het geanimeerde gesprek tussen Jos, Marjolein en Noor over een meer feminiene maatschappij. Jos (die er al aardig wat jaartjes werkervaring op heeft zitten) werd geraakt door de denkbeelden die de beide dames voor hem neer wisten te zetten. Niet alleen het onderwerp had hem geïnspireerd maar ook het onverwachte van de ontmoeting en de combinatie van gesprekspartners.

Wat mij betreft ligt de toekomst van netwerken en verbinden voorál op het vlak van de inspiratie en het genereren van onverwachte, maar wel gerichte dynamiek door het faciliteren van de ontmoeting. We weten vaak veel te weinig van elkaar (zeker als we dat mondiaal bezien) en alleen het contact tussen mensen kan zorgen voor een flow van informatie, kennis en energie zonder dat er barrières geslecht hoeven te worden die te maken hebben met organisatiestructuren. Uiteindelijk heb ik de mensen in dit verhaal ook alleen maar eendimensionaal een plek laten krijgen. Dus laten we vooral niet meer denken in functies en organisaties, maar er met elkaar voor zorgen dat mensen zoals Noor, Francis, Martijn, Jos en Marjolein elkaar kunnen blijven ontmoeten, zodat zij hun kennis en kunde, inspiratie en energie
kunnen combineren om voor ons en met ons te werken aan onze eigen 'Great Place to Live’!

Ps en dat betekent natuurlijk ook dat we het gezegde ‘geven en nemen’ gaan veranderen naar ‘geven en krijgen!’

0 Comments:

Post a Comment

<< Home