3.3.06

Hoeveel mensen heb je in dienst?

Ook gisteren werd me deze vraag weer gesteld. De omgeving ziet dat er veel activiteit is in je onderneming, maar kan nog niet de stap maken om buiten de geijkte kaders te denken. Het woord netwerkorganisatie geeft nog (niet genoeg) geen herkenning en ook het feit dat je aangeeft met andere ondernemers samen te werken ontlokt alleen de uitspraak 'oh, je werkt met freelancers'. Voor mij werkt het heel erg goed om op die onderwerpen waar mijn eigen expertise niet ligt, de ondernemers te betrekken die gespecialiseerd zijn en die uit mijn eigen netwerk komen of uit het netwerk van mijn eigen netwerkcontacten. Natuurlijk speelt vertrouwen hier een belangrijke rol. Zeker nu we met 4 verschillende bedrijven in 1 ruimte zitten en dezelfde werktafel gebruiken (zonder afscherming). Ook dat roept verwondering op in onze omgeving, maar voor ons werkt het.

Potentieel
Het gaat tenslotte om verbinden en benutten van potentieel dat vaak heel dicht bij je beschikbaar is. Afgelopen maandag mocht ik meedebatteren over de positie van de creatieve industrie in Delft. Daarbij heb ik ook aangegeven dat het er niet om gaat om weer een nieuw besturingsinstrument in te zetten, maar dat het veel meer gaat om het verbinden van de verschillende netwerken en het benutten van het (Delftse) potentieel. Het zou mooi zijn als er ruimte komt voor een 10-tal netwerkers per stad die in ieder geval in die stad zorgen voor het verbinden van de verschillende groepen mensen.

Infrastructuur
Een beetje zoals het spoor werkt. Als je van Delft naar Frankfurt wilt reizen krijg je tenslotte ook te zien dat je in Rotterdam en Utrecht over moet stappen. Dat zou hetzelfde kunnen werken met netwerken van mensen. Als je start bij Martijn en je wilt wat weten over A great place to live, dan kom je zonder overstappen terecht bij Noor.

Kortom, ik zou het mooi vinden als er een betere netwerkinfrastructuur ontstaat die voor iedereen toegankelijk is.

1 Comments:

At 23:19, Blogger Annedien Hoen said...

Miriam, mooi gesproken.

Hangt één en ander niet ook samen met het verbeteren van het imago (de "status") van de Verbinder? De hefboom die een goede Verbinder op zijn omgeving kan zetten is natuurlijk gigantisch; toch wordt dit vaak niet gezien en niet op waarde geschat; een beetje zoals wat beweerd wordt over de Indianen: omdat ze geen concept hadden van "schepen" zagen ze Columbus niet aankomen. Omdat men geen concept heeft van de Verbinder, niet ziet welke werkelijke uitwisseling en hefboomwerking hier van uitgaat, worden haar of zijn daden dus onzichtbaar of gewoon futiel geacht.

10 Verbinders per grote Nederlandse gemeente, en 5 per kleine.
Lijkt me wel een goed plan :-)

 

Post a Comment

<< Home