23.4.07

Kinderen en netwerken

Gisteren was de laatste Kinderacademie les in Delft gewijd aan netwerken. De Kinderacademie is een initiatief van de vier Rotary clubs in Delft. De Kinderacademie geeft kinderen op zondag bijles op onderwerpen die niet tot de reguliere leerstof op school behoren. Er is twintig zondagen gewerkt met een groep van ongeveer 36 kinderen in de leeftijdscategorie van elf tot veertien jaar. Het doel is hen een heel nieuwe zienswijze mee te geven op kansen die er voor iedereen liggen. Aangezien netwerken ook al een rol speelt op jonge leeftijd (denk aan het ruilen van speelgoed en het wel of niet besteden van tijd aan elkaar), hebben we met de kinderen hun eigen netwerkkaart getekend. Verder hebben we geoefend in het jezelf voorstellen en het voeren van een algemeen netwerkgesprek met bezoekers aan de kinderacademie. Uiteindelijk hebben de kinderen en de bezoekers ook nog de onderlinge verbindingen in kaart gebracht op de zogeheten Connectivity Wall.

Het was erg leuk om de belevingswereld van de zakelijke kant van netwerken te vertalen naar de belevingswereld van kinderen. De kinderen zelf waren zo enthousiast dat ze tijdens de afsluitende bijeenkomst volwassenen aan elkaar gingen voorstellen en zelfs een onderwerp aangaven waarover ze met elkaar zouden kunnen praten.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home